Brandmelding- en ontruimingssystemen

 

Een goede branddetectie kan van levensbelang zijn voor zowel personen als goederen. Een snelle signalering van brand is cruciaal voor een effectieve brandmeld- en ontruimingsinstallatie en een belangrijke bijdrage in de continuïteit van een bedrijf. Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie beperkt niet alleen een enorme brand- en rookschade aan het interieur en de opgeslagen goederen, maar snelle detectie redt ook levens.

Een tweede levensbedreigende factor is rookontwikkeling. Met name giftige stoffen leiden bij een groot aantal branden tot veel slachtoffers. De toepassing van betrouwbare brandmeldsystemen, alsmede speciale bekabeling en bevestigingsmaterialen zijn daarom van essentieel belang.

Er zijn verschillende soorten brandmeldinstallaties toegespitst op uw specifieke situatie. Boele & Rietveld installeert brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties conform de eisen en normen van de NEN2535 en de NEN2575. Boele & Rietveld maakt gebruik van diverse merken voor onze ontruimings- en brandmeldsystemen.

Indien uw verzekeraar of het bevoegd gezag – de gemeente of de brandweer – een brandmeld- en ontruimingsinstallatie eist, dan dient deze installatie te voldoen aan de gestelde normen. Deze normen vereisen het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), het toepassen van gecertificeerde apparatuur, het aanstellen van een Opgeleid Persoon en het afsluiten van een onderhoudsabonnement op de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.U kunt bij ons terecht voor het verzorgen van het PvE en voor de cursus Opgeleid Persoon, alsmede voor het installeren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Brandmeld 1

Brandmeld 2